Plezier in sport voorop

Bij onze SSPB staat plezier in Sport voorop! Stichting Sportparkbeheer Beuningen faciliteert de mogelijkheden dat zoveel mogelijk mensen in de regio sporten omdat het leuk, gezellig en gezond is. We spelen in op de vragen uit de regio en halen drempels weg om de mogelijkheden van sport te vergroten. We streven na het verbinden partijen om tot maatschappelijke en economische meerwaarde van sport te komen.

Als samenwerkingspartner willen wij het aanspreekpunt zijn voor sport in de regio. Met onze kennis en netwerk weten we meestal al wat er speelt en leeft in de regio en kunnen we een betrouwbare partner zijn. Gelet op deze ontwikkelingen naar de toekomst toe zal de SPBB zich verder gaan ontwikkelen naar een organisatie waarin ook het ondernemerschap samen met duurzaam bewegen en sporten centraal staat.

Kernwaardes

Centraal voor ons staan onze kernwaardes: Gastvrijheid, service gericht, maatschappelijk betrokken met sport en bewegen centraal, onderscheidend- net even anders, professioneel, betrouwbaar.

Toekomst visie

Onze visie is om de sport doelstellingen van de SSPB actiever te gaan opzetten/verbreden. De focus ligt nu nog primair op het exploiteren en beheren van het sportpark. De andere doelstellingen van de SSPB “sportbeoefening in het algemeen te ondersteunen en te bevorderen in Beuningen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord ” is de afgelopen jaren onderbelicht gebleven. Ons werkveld in sport is veel breder. Hier zullen wij komende jaren, ook in overleg met de gemeente Beuningen, verdere invulling aan geven.

Ons werkveld in sport wordt steeds breder

Het beheren en exploiteren sportaccommodatie(s) met bijbehorende secundaire dienstverlening in regio/gemeente Beuningen. We kunnen o.a. gemeenten en verenigingen gaan adviseren op het gebied van nieuwbouw en renovatie, de inrichting en het gebruik van sportgebieden en de aanleg, het beheer en het onderhoud van accommodaties en velden. SPBB kan sportverenigingen gaan ondersteunen op het gebied van hun organisatie, hun maatschappelijke rol, hun accommodaties, de financiën en leden- en kaderwerving. Aan sportaccommodaties worden steeds hogere, vaak ook wettelijke, eisen gesteld. Naast het direct inspelen op de wensen van gebruikers heeft de SPBB kennis van de regels, wetten en maatschappelijke activiteiten. Alle bestuursleden hebben vanuit hun ervaring en dagelijkse werkpraktijk inhoudelijke kennis over onderwerpen die voor de SPBB zeer relevant zijn. Zoals marketing en communicatie, sport, onderwijs en bedrijfsontwikkeling. Ontwikkelingen en innovatie in deze werkvelden worden gevolgd door de SPBB. Ook door de nauwe samenwerking met de Gemeente Beuningen speelt hierin een belangrijke rol. De SSPB verbindt partijen om samen tot een maatschappelijk en economische meerwaarde van sport te komen. Omdat wij als betrouwbare partner weten wij wat er in onze regio speelt en leeft zijn wij hiervoor het toekomstige aanpreekpunt in onze regio worden.