Wanneer zijn we gestart

De SSPB, oorspronkelijk stichting parkbeheer Beuningse Boys is in 2009 opgericht in verband met de verhuizing van voetbalvereniging Beuningse Boys naar het nieuwe park, de Ooigraaf. Via de SSPB werd het mogelijk om de BTW kosten van o.a. de aanleg van het park terug te vorderen. Daarnaast vroeg het beheer van het park vaak om keuzes voor langere termijn te maken. Dit was ook lastig binnen de hectiek van een grote sportvereniging waarbij de zaken van de dag vaak een grotere rol spelen.

De SSPB is inmiddels als beheerder van het Sportpark verantwoordelijk voor de instandhouding van het park. Denk hierbij bijv. aan de kosten voor onderhoud aan de technische installatie, onderhoud van de velden en al het overige wat vast aan het park of gebouwen zit. De SSPB zorgt ervoor om via bijdragen van de gebruikers dit te realiseren.

Hoe doen we dit ?

De SSPB stelt o.a. een onderhoudsbeleidsplan op gericht op het preventief onderhoud met als doel om schades ten gevolge van storingen of mankementen aan het sportpark, het gebouw en zijn installaties te voorkomen. Daarbij zijn alle inspanningen erop gericht om het oorspronkelijke kwaliteitsniveau van het sportpark op peil te houden. Vooral het onderhoud op langere termijn van het sportpark is een kostbare zaak. Van belang is dat er voldoende financiële reserveringen om onderhoud en vervanging tijdig te doen om de gebruikers van het park maximaal te faciliteren. Om dit proces op lange termijn inzichtelijk te houden maakt de SSPB inmiddels gebruik van een registratiesysteem.